Kể từ ngày 1/7/2015 khách hàng có nhu cầu mua căn hộ ở các dự án đang xây dựng cũng sẽ yên tâm hơn bởi đã có sự bảo lãnh từ phía ngân hàng. Đây là một trong những điểm mới mà Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi có hiệu lực.

Theo luật mới sửa đổi thì chủ đầu tư trước khi bán hay cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai phải có được sự bảo lãnh từ phía ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh. Nếu chủ đầu tư không bàn giao nhà theo đúng tiến độ ngân hàng thương mại sẽ có trách nhiệm đền bù cho khách các khoản ứng trước đã ký với nhà đầu tư.

bds2
Luật Kinh doanh BĐS sửa đổi sẽ tác động tích cực đến tiến độ xây dựng và bàn giao nhà của các dự án.

Như vậy, theo quy định mới thì các chủ đầu tư phải thực sự giữ chữ tín của mình không chỉ với khách hàng mà còn với cả ngân hàng thương mại nhận bảo lãnh cho dự án đó. Nếu không làm được điều này thì những dự án về sau của chủ đầu tư khó có thể nhận được sự bảo lãnh từ ngân hàng nào khác.

Một tác động lớn nữa của Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi đó là tính sàng lọc dự án và chủ đầu tư. Như vậy trên thị trường sẽ chỉ còn những chủ đầu tư thực sự có tiềm lực tài chính, có uy tín và nhiệt tình với khách hàng. Bởi lẽ muốn nhận được sự bảo lãnh từ ngân hàng thì chủ đầu tư phải chứng minh được năng lực của mình  mới qua được vòng thẩm định nghiêm ngặt từ phía ngân hàng.

bds3
Luật Kinh doanh BĐS sửa đổi cũng sẽ sàng lọc những dự án kém chất lượng, không đảm bảo tiến độ và chỉ còn lại những dự án “chất”.

Với những điều luật mới này người mua nhà sẽ cảm thấy yên tâm hơn khi họ đồng ý bỏ ra một số tiền lớn để mua những căn hộ hình thành trong tương lai.

Post Comment