Bất động sản, Món ngon mỗi ngày

Tui sao có những người máy được lắp bánh xe, có ngươi máy lại không có?-Cờ Thủ

Cờ Thủ-Nối đến bánh xe, có người sẽ nghĩ đến Natra trong cảu chuyện thần thoại, chân nố đạp bánh xe gió lửa, vùn vụt bay đi bay lạĩ nhanh tựa gió lốc chớp điện. Có người có lẽ lại nghỉ đến xe đạp. Người Chắn online cưỡi xe đạp, không những nhanh hơn đi…

Continue Reading