bằng văn bản giữa năm 1977 và nokia 8800   2011, bởi Jorie Graham. Cô ấy là trong xếp hạng phía trước của các nokia 8800   nhà thơ Mỹ và nhận được rất nhiều giải thưởng, bao gồm giải thưởng Pulitzer, và MacArthur Fellowship. Jorie Graham đã được sinh ra ở Rome vào năm 1950. Cha cô, Bill Pepper, là phóng viên Địa Trung Hải cho Newsweek tạp chí. Mẹ cô là nhà điêu khắc Beverly Pepper.

nokia 8800

Saukhi đi học tại một Pháp lycée ở Rome, cô theo học Sorbonne. Năm 1968, cô bắt đầu học điện ảnh tại Đại học New York, và đã trở thành một cách say sưa quan tâm đến thơ hiện đại. Cô nhận được một MFA tại Hội thảo các nhà văn Iowa ‘, cuối cùng trở thành giám đốc của nó. Tại Đại học Harvard, cô đã thành công Seamus Heaney như Giáo sư Boylston của thơ. Hiện cô đã trở thành một đồng nghiệp của các nhà phê bình Helen Vendler, ai là Giáo sư A. Kingsley Đại học Porter tại Harvard. Vendler chọn những bài thơ cho khối lượng này tham khảo ý kiến với các nhà thơ, và cô đã viết một bài tiểu luận giới thiệu. Jorie Graham sống ở Cambridge, Massachusetts. – See more at: http://www.arionpress.com/catalog/101.htm#sthash.BeV4Aaim.dpuf

Post Comment