Vào ngày 12 tháng hai năm   hack phong van truyen ky  1844, Đại hội đồng Virginia thông qua một đạo hack phong van truyen ky   luật cho phép xã hội để biểu thị sự cân bằng của các khoản tiền lớn lên bằng cách xổ số để Học viện Romney. [ 20 ] [ 22 ] Việc lắp ráp thêm ban hành một đạo luật vào ngày 12 Tháng 12 1846 , ủy quyền cho Hội Romney văn học để “thiết lập tại hoặc gần thị trấn Romney một chủng viện học tập cho các hướng dẫn của thanh niên trong các ngành khoa học và văn học; và bản đồ Hiệp hội thích hợp để cùng phần này của các tài sản mà nó bây giờ có hoặc có thể có được, vì nó có thể cho là thích hợp. ” [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] cũng trong năm đó, một viên gạch mới tân cổ điển xây dựng

, và xã hội, thư viện của mình, và

phong van truyen ky

Download phong van truyen ky về máy ios

 Học viện Romney chuyển đến cơ sở mới . [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] Câu chuyện thứ hai của tòa nhà mới đã được sử dụng bởi xã hội, với một hội trường cho các cuộc họp và hội trường khác cho thư viện của xã hội. [ 15 ] theo Maxwell, “vài trường trong tiểu bang Virginia tại thời điểm đó đã có quyền truy cập vào thư viện tốt hơn. ” [ 20 ] việc xây dựng viện mới và căn cứ chi phí xã hội về $ 8,000. [ 15 ] Sau động thái của mình để xây dựng mới, học viện đã được tổ chức lại thành các cổ điển Viện Romney và các hoạt động của nó giảm dưới sự giám sát của xã hội. [ 19 ] [ 21 ] [ 23 ] Viện đã được hoạt động theo principalship của Foote từ 1846 đến 1849. [ 19 ] [ 21 ]

Năm 1849, xã hội trình bày một mã mới và hệ thống các văn bản dưới luật đối với chính phủ của các cổ điển Viện Romney, mà dành cho các xã hội quyền bổ nhiệm giáo viên trợ lý, ấn định số tiền lương, và cung cấp các điều kiện và cách cư xử của thanh toán và hoàn . [ 19 ] [ 21 ] [ 24 ] Foote khác biệt với xã hội qua những vấn đề này, và cuối cùng ông đã từ chối chấp nhận các văn bản dưới luật mới và

phong van truyen ky

từ chức vị trí lãnh đạo của Tải game phong van truyen ky về máy java mình trong tháng 10 1849; vào năm 1850, ông thành lập một tổ chức đối thủ được gọi là chủng viện Potomac. [ 19 ] [ 20 ] [ 25 ] Thay vì rơi dưới sự bảo trợ của xã hội, tổ chức mới Foote đã giảm dưới sự kiểm soát của nhà thờ Presbyterian. [ 25 ] Sau Foote khởi hành, xã hội được lựa chọn giáo sư EJ Meany đứng đầu Cổ điển Viện Romney. [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] Mặc dù có sự phân ly, xã hội cũng cung cấp hỗ trợ tài chính từ xổ số kiến thiết để chủng viện Potomac.

Post Comment