Cô ta đẩy tôi ra:
– Đừng có lôi em xềnh xệch như thê.

Anh hãy đòi xử lịch sự một chút nào! Anh nói đi. bà Howard là ai vậy?
– Chồng trưóc của vợ tôi. I Howard nào? Có một Howard nối danh một cách đáng buồn. – Biết thì được cái gì? Dù có sự liên quan giữa hai cái tên ấy điện thoại vertu chàng nữa, cũng là chuyện đã điện thoại vertu rồi.

– Em nhố tói một câu chuvện chang đẹp đẽ chút nào. một ông bác sĩ bị. Tôi ngắt lời cô ta:
– Những chuyện đó về buồng riêng, tha hồ bàn. Ta đi!
Chúng tôi đứng cạnh bàn đón tiếp.

Tôi cố gắng làm cho Annie được giải khuây và quên Howard đi. Khách sạn vang lên tiếng bưốc chân, tiếng cười, tiếng ồn ào của điện thoại nokia 8800 lũ trẻ con điện thoại nokia 8800 nghịch ngỢm.

Nhìn qua cửa sổ, cái khối xù xì màu lục của nhừng hàng cây cọ nhuộm sẫm chân trời. Trong lúc chờ người ta mang hành lý lên, Annie tiếp tục câu chuyện:
I Em thể với anh. Cái tên ấy. Em nhổ ra rồi: Howard. Em vừa đến Los Angeles và ngay trưốc khi
CM trớ về Las Vegas thì đã Xíiy rci mọt* thcim kich. 1 một bác sĩ tâm thần bị giêt; cốc nhân viên của ông
ta cũng bị giết nôt. – Đừng nhức đầu vối một Vertu Constellation TOUCH SMILE PURPLE câu chuyện vố vân Vertu Constellation TOUCH SMILE PURPLE . Đi, em!
Câu chuyện làm cô thủ quỹ chú ý; cô ta đứng ở ghi-sê kể bên bàn đón tiếp, nhìn mãi chúng tôi.

– Nếu chính là Howard ấy? Trường hợp đó, Angie của anh. – Angie của tôi, sao?
Cô ta ra vẻ ranh ma:
-.

Post Comment