Bà ấy mong muốn được xem lại những nơi mà bà quan tâm hoặc nêu có thế, thì ngay những ngàv đầu của cuộc di cư các. Nếu phải đợi sang năm sau thì bà ấy sẽ bựọ mình lắm đó. Bà ấy biết rất rõ mình muốn điều gì. Vậy ra tôi chỉ là con trang phục dân tộc sô không, một thằng điên dốt nát trang phục dân tộc .

Tỏi đi theo một nữ anh hùng thành thạo chuyện du lịch hơn bất cứ ai. Tôi trở lại không hề biết chút gì vê châu Phi. Zwinke suy nghĩ rồi nói to:
– Chặng thứ nhất dự kiến là nhà trọ Salt Lick. Anh tài xế quen lái xe cho bà và bà có thê tìm gặp lại trong mười ngày nữa, đang đi với dân tộc tày một nhóm dân tộc tày khách bên bờ hồ. – Tôi có thể lái lấy.

Câu nói của tôi làm cho cô ta phát cáu. I Thưa ông Landler.

Không có giấy phép, thì ông không có quyền đi vào một khu vườn quốc gia. Va lại vợ của ông muốn được đi du lịch trong điều kiện
bình thường như một du khách bình thường.

Bà ấy chỉ có một yêu cầu duy nhất là có được một chiếc minicar sáu chỗ cho hai người. Thế thôi. Tôi cô gắng phỉnh cô ta:
I Vợ tôi là chủ tịch Công ty Ferguson. Nàng có thề tặng cả một gia tài cho đất nước này, vậy mà không có nổi một cái buồng tự do cho nàng sao?
– Thưa. Tên tuổi cũng như địa vị xã hội của bà ấy đâu có thê giải phóng chỗ ồ cho chúng tôi được! Chúng tôi đâu có. Người ta vừa loan báo cho chúng tôi biết phong tục cưới hỏi của người việt có một nhóm người Nhật phong tục cưới hỏi của người việt sẽ tới chậm hoặc không tói nữa. Ỏng Chủ tịch – Tổng giám đốc và trợ lý của ông ta vừa tự sát hôm kia.

vì đồng yên mạnh đến nỗi họ khó lòng xuất khẩu được; họ vừa mất lãi vừa mất uy tín.

Post Comment