Caracas, ngày 25 tháng 2, 2016.- my talking tom Trưởng Khối nghị viện của Tổ quốc, Hector Rodriguez, kêu gọi nổi dậy chống lại luật pháp đề xuất bởi các băng ghế dự bị phe đối lập trong my talking tom Quốc hội (AN) và tìm cách để lấy đi những thành tựu của nhân dân đạt được trong cuộc cách mạng.

“Họ muốn được nhập lậu vào hệ thống treo của Luật Lao động, và chúng tôi tạo ra những cảnh báo rằng,” ông nói.

my talking tom

Ở phía trước của lập pháp Palace, Hướng dẫn cách mua đồ ăn cho mèo Tom trong My Talking Tom các nghị sĩ lưu ý rằng dự thảo luật đề nghị phải, bao gồm Luật Tổ chức Ân xá và Bill cấp quyền sử dụng đất cho các đối tượng của Đại Sứ Nhà ở Venezuela (GMVV) “trực tiếp ảnh hưởng đến quyền của Venezuela và Venezuela.”

Ông nhớ lại rằng làng có trường hợp khẩn cấp kinh tế “, buộc tất cả mọi người đồng ý” trong việc tìm kiếm giải pháp cho đất nước.

Trong ý nghĩa đó, ông đã kêu gọi để suy tư và đảm bảo rằng các đại biểu mang tính cách mạng sẽ đi cùng với giai cấp công nhân.

my talking tom

Rodriguez bác bỏ thái độ của quyền Hướng dẫn cách chơi game xếp hình trong My Talking Tom  quốc hội, mà vào thứ năm bị đình chỉ phiên họp thường kỳ của nó, trong đó nó sẽ được thảo luận về Luật Kích hoạt và Tăng cường năng lực sản xuất quốc gia, mà trong ý kiến của các đại biểu của đất nước, luật này tìm cách bãi bỏ lợi ích của Luật Lao động hữu, người lao động và người lao động (LOTTT), ban hành ngày 30 tháng tư năm 2012 bởi các Tư lệnh Hugo Chavez.

Post Comment