Nhưng tai co thu online công thức ma thuật của mình Cờ thủ online để thu hút huyền thoại sống ở thị trấn nhỏ này bắc của Dương xỉ là gì?Cờ thủ online

“Thị trấn nhỏ, nhưng chương trình tốt đẹp! “ Trung tâm Cờ thủ online văn hóa đốc JOVENCE, Yoann Chevallier đã tổng kết những cảm giác chung. Ba tháng sau khi Nina Hagen , đó là lần lượt

của các nhóm Cock Robin đến Louvigné-du-Desert, phía bắc Dương xỉ, Thứ bảy tháng hai 6. Được dẫn dắt bởi ca sĩ Peter Kingsbery, nhóm Mỹ trở nên nổi tiếng vào những năm 1980 với những ca khúc pop-rock.

Cờ thủ online

Làm thế nào chúng là gì?Làm thế nào để họ làm để thu hút Cờ thủ online headliners như vậy? “Phải mất một thời gian dài để nó trước, vì các nghệ sĩ muốn được cố định rất sớm” , trước Yoann Chevallier. Sự xuất hiện của Cock Robin đang chơi ở đó đã … hai năm.

“Tôi đã liên lạc với quản lý của mình trước đây cho buổi hòa nhạc khác và nó nhắc nhở tôi để cung cấp cho tôi các ca sĩ Peter Kingsbery đó muốn trở về tour du lịch “ , nói Franck Pittoni, đồng chủ tịch của quân đóng ngoài trời, các phụ trách hiệp hội lập trình. Sau khi một số trao đổi, một ngày đã có gian lận: ” trên thực tế, mọi thứ trong mối quan hệ . thêm Franck Pittoni đèo hiện tại tốt với các nhà quản lý và chúng tôi đã làm việc với nhau, vì vậy anh có niềm tin vào đội ngũ của chúng tôi và trong nhà của chúng tôi. Và về tài chính, ” như các ca sĩ trở lại sau một thời gian dài im lặng, đó là giá cả phải chăng “ .

Post Comment