Giải trí

Top những ảnh kỷ yếu được nhiều xếp hạng nhất trong tuần qua

1 Giàng ơi, đầu óc tôi mụ hết rồi! –           Chừng nào đầu chưa rơi xuống đất Chụp ảnh kỷ yếu  thì đầu còn minh mẫn đấy! nGiàng cười cười, nói. –           Hãy nói lại đi, tôi nên làm gì bây giờ? – A Páo khẩn khoản nom thật đáng thương. –           Cái nhục của…

Continue Reading