Làm đẹp

Trong một hoạt động an ninh tra chanh quan

“Trong một hoạt động an ninh tạo điều kiện tra chanh quan  của Thiên Chúa toàn năng, những người lính của Caliphate thanh lý các linh mục Jogeshwar Roy, người sáng lập và người đứng đầu tra chanh quan ngôi đền Deviganj thuộc về người Hindu vô đạo”, tuyên bố Isis đọc trong tiếng Ả…

Continue Reading