Tay nhân viên điều tra nghe kế chuyện vê cuộc đời của ông Jean Landler, về những môì quan hệ của ông ta với người.

Eric lúc còn bé, Eric vị thành niên, bị bỏ rơi, nói dôi như cuội, nhưng lao động rất cần cù.

Người mẹ có tác động ít nhiều đến tính cần cù của con trai: Một ngưòi phụ nữ Đức, anh biết không; bà ta tân.

Tôi buồn nôn quá nhưng cô gắng tự kiềm chế. Tôi như ngưòi lên cơn sốt, tôi vertu tìm, tôi giỏ cả tập hồ sơ ra vertu . Họ thấy không cần điều tra từ hướng trung tâm Hóa học quốc gia; ngược lại họ đi tìm từ phía mẹ tôi. Họ mò tới một thị trân nhỏ gần Francfort, và đã tìm được mẹ tôi bằng một lập luận giản dị: Một người đàn. Khi đứng tuổi họ thưòng hay trỏ về nơi chôn Vertu Constell Ostrich da đà điểu màu tím cũ Vertu Constell Ostrich da đà điểu màu tím cũ nhau cắt rốn. Chúng tôi biết nơi sinh của Hilde Schmidt. Từ Paris trỏ về Đức, lúc đầu bà ta làm
i iSi –
người mẫu cho các hiệu nhiếp ảnh.

Sau đó, mỏ dịch vụ chọn tuyển và giới thiệu người mẫu. Làm ăn phát đạt, với số tiền tiết kiệm, bà ta mua được một ngôi nhà gần trang trại của cha mẹ, vốn trước kia. Bà ta có ý định sống những năm cuối đòi ngay tại cái làng nhỏ ấy, nơi bà ta đã gặp gổ và lấy ông Landler (ông. ). Năm nay bà khoảng sáu mươi tuổi, song vẫn còn khỏe mạnh. Bà ta tiếp chúng tôi cùng
với người chồng sau tức người dượng của ông Eric Landler. Ngạc nhiên vì chuyện chúng tôi đến thăm hỏi, bà ta chăm chú nghe vối vẻ hài lòng và trả lồi những câu hỏi thật. Bà ta được báo là cuộc điều tra này là cần thiết để bổ túc
hồ sơ chuyển quốc tịch Mỹ cho ông Eric con trai bà. Người mẹ đã tỏ vẻ hài lòng về sự thành đạt của con
trai mình. Rồi bà kể rằng Eric lúc nhỏ là đứa Nokia 8800 trẻ nhút nhát, cứ luôn đeo bám Nokia 8800 lấy bà. Bà cũng thực thà nhìn nhận rằng tính bà không yêu trẻ con cho lắm.

Post Comment