Dường như mặc dù có rất nhiều màu sắc, tất cả đều đi cùng nhau khá tốt. Bạn đã nhìn thấy bất Nhận sơn nhà tại hà nội kỳ màu nào trong tự nhiên trông xấu xí? Có một vài, nhưng không nhiều Nhận sơn nhà tại hà nội . Điều này sẽ khiến tâm trí bạn thoải mái, bởi vì bạn biết rằng thực sự chỉ có một vài cách bạn có thể làm. Một cách để lộn xộn đề án của bạn là chọn quá nhiều màu sắc. Hãy suy nghĩ về một điều thực sự xấu xí trong tự nhiên có vẻ tổng thể. Bây giờ bạn đã có hình ảnh trong tâm trí của bạn, một đặc điểm của nó là gì có thể làm tăng thêm sự thật là. Hai, có quá ít màu sắc với sự tương phản quá ít giữa các màu sắc. Khi quá nhiều màu sắc được ném vào, không có gì để tập trung vào và nó gây nên tâm trí của chúng tôi để được. Khi có quá ít sự tương phản giữa màu sơn , đặc biệt là ở quá ít, không gian hoặc diện tích quá nhạt nhẽo và không.

Và vì lý do nào đó, điều này có thể làm cho tâm trí chúng ta nghĩ rằng đó là tổng thể. Vì vậy, với điều này chúng ta có thể kết luận rằng dường như có một số đúng hoặc một phạm vi của số lượng.

Điều tốt nhất cần làm là hãy nhớ rằng đơn giản là tốt hơn khi thiết kế lại giao diện mới của bạn, đặc biệt. Để giữ cho nó đơn giản và có cơ hội tốt nhất để lựa chọn màu sắc phù hợp lần đầu tiên, hãy thu hẹp giới. Chọn ba màu kết hợp với nhau dễ dàng hơn rất nhiều so với chọn năm hoặc nhiều hơn.

Vì Vậy, Cách Đơn Giản Nhất Để Chọn Ba Màu Là Gì?

Một, chọn một màu mà bạn thực sự thích và đi cả hai lên ba.

Chọn hai màu sẽ kết hợp tốt. Hãy chắc chắn rằng có đủ độ tương phản nhưng không quá nhiều giữa chúng. Bạn muốn họ nhìn tốt để được đặt trên cùng một bức tường, mặc dù bạn có thể sẽ không làm điều đó. Hãy để trang trí của bạn là sự lựa chọn thứ ba, bạn sẽ chọn sơn hoặc là bóng mát của màu trắng hoặc bóng của. Chọn hai màu sắc mà nhìn tốt với nhau cho tất cả các bức tường và một màu sắc mà bạn chỉ sử dụng trong. Nhưng, làm thế nào để bạn thậm chí chỉ chọn những vài màu sắc? Tiếp theo trong chương trình nghị sự là hỏi những.

Post Comment